Phương pháp sử dụng hiệu quả Đạm Xanh trên cây lúa

 

Lúa là loại cây trồng lâu đời và cơ bản nhất của nền nông nghiệp Việt Nam, diện tích trồng lúa chiếm 1 phần rất lớn trong tổng toàn bộ diện tích nông nghiệp nước ta, đi kèm với đó là mức đầu tư cũng như lượng phân bón sử dụng cho lúa không hề nhỏ.

Trung bình cứ 1 kg phân các loại bón cho lúa, chỉ có khoảng 35 – 45% trong đó được hấp thụ, lượng còn lại bị thất thoát theo nhiều con đường khác nhau, gây ảnh hưởng đáng kể tới môi trường xung quanh, sức khỏe con người và chất lượng nông sản.

ĐẠM XANH, với chất làm tăng hiệu suất sử dụng phân bón NEB 26 HOA KỲ, giúp giảm lượng phân bón sử dụng lên đến 50%, chỉ bằng 1 nửa so với phân bón thông thường, không chỉ nâng cao năng suất cây trồng mà còn giảm thiểu tối đa những tác động nguy hại đến môi trường & con người.

Những kết quả khảo nghiệm thực tế trên cây lúa cho thấy, khi sử dụng Đạm Xanh, thân cây lúa cứng cáp hơn, xanh hơn, khả năng kháng sâu bệnh cũng tăng lên, đồng thời năng suất 1 vụ có thể tăng từ 15 – 20% so với thông thường, nhờ tính năng của hoạt chất sinh học NEB 26 HOA KỲ tác dụng trực tiếp vào rễ, nuôi dưỡng cây từ tận gốc.

Đối với cây lúa, nhu cầu về Đạm xuyên suốt cả quá trình phát triển, ở mỗi giai đoạn, Đạm tác động tới cây trồng theo nhiều cơ chế khác nhau và có 1 vai trò nhất định.

+ Giai đoạn 1: 7 – 10 ngày sau sạ, Đạm nuôi dưỡng sự hình thành bộ rễ, tạo điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng & phát triển của cây.

Liều lượng sử dụng: 30 – 40 kg /ha.

+ Giai đoạn 2: 20 – 22 ngày sau sạ, Đạm giúp cây đẻ nhánh tập trung, thân cứng, tăng số nhánh hữu hiệu trên 1 đơn vị diện tích & hoàn thiện bộ rễ.

Liều lượng sử dụng: 40 – 50 kg / ha.

+ Giai đoạn 3: 40 – 45 ngày sau sạ, Đạm giúp tăng số hạt tối đa trên 1 bống lúa, quyết định trực tiếp đến năng suất thu được.

Liều lượng sử dụng: 15 – 20 kg/ ha.

+ Giai đoạn từ sau khi thụ phấn đến khi lúa chín sáp: Đạm giúp tăng giá trị cảm quan của hạt hình thành, hạt sáng bóng & chất lượng hơn.

Liều lượng sử dụng: 15 – 20 kg/ha.